آزمون استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

       دانلود سوالات آزمون ورودی پایه ی هفتم دبیرستان های دوره ی

اول استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴   

دانلود سوالات آزمون ورودی پایه ی هفتم دبیرستان های دوره ی  اول استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

کلید اولیه آزمون ورودی هفتم استعدادهای درخشان ۹۵-۹۴

پاسخنامه تشریحی ریاضی تیزهوشان ۹۴-۹۵

پاسخنامه تشریحی علوم تیزهوشان ۹۴-۹۵

منبع –http://sore.blogsky.com