آزمون های پایه ی پنجم ابتدایی – خرداد ۹۵ (باپاسخنامه های تشریحی)

 

 پکیج آزمون های پایه پنجم – نوبت دوم

همراه باپاسخ نامه های تشریحی (۵ آزمون – ۱۵فایل)

هزینه تهیه ی این آزمون هابصورت جداگانه ۷۵۰۰تومان است

 محتویات این بسته ی آموزشی درادامه مطلب

 


دانلود – ۵۵۰۰ تومان