ارزشیابی ریاضی پایه ششم باپاسخنامه+مهر ۹۵

ارزشیابی پایان مهرماه

ریاضی ششم دبستان (فصل اول)

۲۰ سوال استاندارددرحدمتوسط

باپاسخنامه ی تشریحی

شامل انواع سوالات صحیح غلط،تستی

کامل کردنی ومسئله

با ۲ فرمت ورد وپی دی اف

 


دانلود – ۱۴۰۰ تومان