انیمیشن های آموزشی برای ریاضی پایه ششم

انیمیشن های ریاضی

یک بازی جالب برای یادگیری جمع اعداد یک رقمی

یک فایل آموزش برای تفریق اعداد سه رقمی(بدون انتقال)

یک کارگاه علمی برای جمع اعداد دورقمی

یک بازی جذاب برای جمع اعداد یک رقمی

یک بازی جذاب برای جمع اعداد دورقمی

تمرینی جالب برای تفکیک اعداد دورقمی وجمع آنها

تمرینی برای یادگیری جمع اعداد برروی بردار

تمرینی برای یادگیری جمع اعداد دورقمی (بدون انتقال)

تمرینی جذاب برای یادگیری ساعت

تمرینی برای مقایسه ساعت دیجیتال وعقربه ای

تمرینی برای یادگیری جمع اعداد دو رقمی(با انتقال)

تمرینی برای یادگیری اندازه گیری

تمرینی برای یادگیری ساعات قبل وبعد از ظهر

منبع :

http://6sheshom6.blogfa.com/post/313

محصولات مرتبط
کتاب ریاضی دوم ابتدایی گاج کتاب کلاغ سپید سوم دبستان 7کتاب هشت کتاب هفتم اول متوسطه اول کتاب کلاغ سپید گاج  کتاب فارسی پنجم ابتدایی
کتاب ریاضی دوم ابتدایی گاج کتاب کلاغ سپید سوم دبستان ۷کتاب هشت کتاب هفتم اول متوسطه اول کتاب کلاغ سپید گاج کتاب فارسی پنجم ابتدایی
۱۵,۸۰۰ تومان خرید کتاب ریاضی دوم ابتدایی گاج ۱۳,۸۰۰ تومان خرید کتاب کلاغ سپید سوم دبستان 7کتاب ۱۹,۸۰۰ تومان خرید هشت کتاب هفتم اول متوسطه اول کتاب کلاغ سپید ۸,۹۰۰ تومان خرید گاج  کتاب فارسی پنجم ابتدایی
گاج مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی کتاب کلاغ سپید 7کتاب ششم دبستان گاج     دفتر ریاضی پنجم ابتدایی کتاب فصل میوه چینی سوم ابتدایی
گاج مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی کتاب کلاغ سپید ۷کتاب ششم دبستان گاج دفتر ریاضی پنجم ابتدایی کتاب فصل میوه چینی سوم ابتدایی
۹,۸۰۰ تومان خرید گاج مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ۱۴,۸۰۰ تومان خرید کتاب کلاغ سپید 7کتاب ششم دبستان ۶,۹۰۰ تومان خرید گاج     دفتر ریاضی پنجم ابتدایی ۱۱,۳۰۰ تومان خرید کتاب فصل میوه چینی سوم ابتدایی