تجربیات مدون مدیریت جهت ارتقای رتبه شغلی فرهنگیان

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) پرداخت آنلاین و دانلود
بررسی علل شکست فعالیت‌های نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران ۵,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
بررسی نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط در توسعه پایدار منطقه ای ۱۵,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
سوالات تستی کتاب وصیت نامه امام تالیف شفیعی مازندرانی با پاسخنامه ۲,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
کسب و کارهای خانوادگی زمینه ساز توسعه کارآفرینی در صنایع کوچک، متوسط و بزرگ ۱۲,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
تحلیل محیط کسب و کار در ایران و جهان ۱۲,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
بررسی مسایل توسعه کسب‌وکارهای گلخانه‌ای در استان گلستان ۶,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
نقش ساختار سازمانی بر فرایند کارآفرینی اقتصادی در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط( SMEs) ۱۲,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
بررسی و تبیین عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری (مطالعه موردی: استان مازندران) ۱۲,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
توسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطلاعات رویکرد همراستایی راهبردی ۴,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
کارآفرینی دیجیتالی رویکردی نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه ۸,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی درتعاونیهای منابع طبیعی (مطالعه موردی: با تأکید بر اعضای تعاونی های مرتعداری استان گلستان) ۶,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
شناسایی و تبیین عوامل و الزامات موفقیت پارکهای علم و فناوری با استفاده از روش انگاره نگاری ۶,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
بررسی نقش مراکز رشد و ارائه الگویی برای افزایش عملکرد آنها در جهت توسعه کسب و کارهای نوپا ۱۵,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پرسشنامه فراشناخت کاربردی در فعالیت بدنی (ستانی و همکاران، ۲۰۱۲) ۳,۵۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی (ویلی و همکاران، ۱۹۹۸) ۳,۵۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پرسشنامه استرس انتظارات تحصیلی انگ و هوان ۲۰۰۶ ۳,۵۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پرسشنامه تلاش دوپی رایت و مارین ۲۰۰۵ ۵,۹۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پرسشنامه تحمل ابهام لین و همکاران ۱۹۹۳ ۵,۹۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پرسشنامه تحلیل رفتگی آموزشی برسو ۷,۹۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پرسشنامه سیاهه اعتیاد به تمرین – فرم کوتاه (تری و همکاران، ۲۰۰۴) ۳,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پرسشنامه پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران (ماکسول و موریس ، ۲۰۰۷) ۳,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پرسشنامه انسجام ورزشی کودکان (مارتین و همکاران، ۲۰۱۳) ۳,۵۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پاورپوینت مدیریت محصولات ( فصل هفتم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) ۵,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پاورپوینت پیش بینی فروش ( فصل ششم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) ۴,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پرسشنامه بحران هویت – احمدی ۲,۹۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پرسشنامه حالات خلقی برومز ۳۲ سوالی (لین و همکاران، ۲۰۰۷) ۳,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پاورپوینت ویژگی های انسانی و اقتصادی اروپا(مطالعات اجتماعی هشتم) ۴,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
تحقیق علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی ۴,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
کارآموزی در مخابرات شهرستان شوش ۴,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پژوهش میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان مدارس دخترانه شهرستان اندیمشک ۴,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
تحقیق افزایش میزان یادگیری در زمینه عمل ضرب تغییر در بین سوادآموزان کلاس پنجم ۳,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پژوهش مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی ۲۰,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پژوهش رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور دزفول ۲۰,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پژوهش ارائه روش کنترل مود لغزشی هوشمند برای نمونه ای از یک ربات ماهی به روش سخت افزار در حلقه ۱۵,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
طرح توجیهی و کارآفرینی تولید تابلو فرش تمام ابریشم با ظرفیت ۶۰ تخته در سال ۴,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
طرح تاسیس و راه اندازی کارگاه تولیدی کت و شلوار مردانه ۴,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی(نمونه ۴ ) ۷,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
تجربیات مدون تدریس آموزگار در مقطع ابتدایی(نمونه۳) ۷,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
تجربیات مدون مدیریت جهت ارتقای رتبه شغلی فرهنگیان ۷,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
تجربیات مدون تدریس دبیر حرفه و فن ۷,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
تجربیات مدون تدریس با عنوان راه های برطرف کردن پرخاشگری دانش آموزان ۷,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی (نمونه ۱) ۷,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
تجربیات مدون تدریس دبیر رشته برق با عنوان کلیدهای برق ۷,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
تجربیات مدون تدریس دبیر جغرافیا(نمونه۲) ۷,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
تجربیات مدون تدریس دبیر جغرافیا(نمونه۱) ۷,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی(نمونه۲) ۷,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
تجربیات مدون تدریس آموزگار مقطع ابتدایی(نمونه۱) ۷,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
تجربیات مدون تدریس دبیر زبان و ادبیات عرب ۷,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
پژوهش بررسی اختلالات شخصیتی و رفتاری ۵,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود
الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی کارکنان شرکت های کوچک و متوسط برای پذیرش فناوری های جدید اطلاعاتی ۱۲,۰۰۰ پرداخت آنلاین و دانلود