تست آزمون شماره 3 سخت کوشان

 

تست آزمون شماره 3 سخت کوشان

همراه باپاسخ های تشریحی وکاربردفرمول ها

20تست در 30 دقیقه 

سوالات گروه سبز ( 2 ستاره )

مبحث سطح وحجم (فصل6 ریاضی ششم)

بافرمت "ورد" بدون بک گراوندسخت کوشان

 

                                 

                    


دانلود – 2500 تومان