تست آزمون شماره ۳ سخت کوشان

2

 

تست آزمون شماره ۳ سخت کوشان

همراه باپاسخ های تشریحی وکاربردفرمول ها

۲۰تست در ۳۰ دقیقه 

سوالات گروه سبز ( ۲ ستاره )

مبحث سطح وحجم (فصل۶ ریاضی ششم)

بافرمت "ورد" بدون بک گراوندسخت کوشان

 

                                 

                    


دانلود – ۲۵۰۰ تومان