تمرین آموزشی درس هشتم فارسی پایه پنجم (دفاع از میهن )

میهن

دایان شاپ

دایان شاپ

تمرین آموزشی درس هشتم فارسی پایه پنجم (دفاع از میهن )

تمرین آموزشی درس فارسی درس هشتم (دفاع از میهن )

این کاربرگ شامل واژه نامه ها ،واژه آموزی ، نکات نگارشی ، املا و واژه آموزی و درک متن است . فعالیت های متنوع  این کاربرگ در قالبی بسیار زیبا طراحی شده که شوق ورغبت به یادگیری را در دانش آموزان به وجود می آورد وآموخته های آنان را تثبیت می کندتا دانش آموز دریک فضای شاد وجذاب به یادگیری عمیق بپردازد.

این کاربرگ  به صورت word و به صورت باز تهیه شده است تا امکان ویرایش و تغییرات احتمالی آتی در آن وجود داشته باشد.

    Image result for ‫دانلود‬‎