دانلودامتحانات نوبت اول پایه ی ششم

میهن

دایان شاپ

دایان شاپ

دانلودامتحانات نوبت اول پایه ی ششم
دبستان شاهدشهیدفهمیده ی سبزواردرسال
(92 – 91)

امتحان فارسی نوشتاری نوبت اول پایه ی ششم ابتدایی

*****************************************
امتحان علوم تجربی نوبت اول پایه ی ششم ابتدایی

*******************************************
امتحان مطالعات اجتماعی نوبت اول پایه ی ششم 

******************************************

اینم آخرین امتحان بچه های کلاس ششمی های دبستان های شاهد ونماز

        امتحان ریاضی نوبت اول

******************************************
نمونه سؤالات چهارگزینه ای درس هفتم علوم تجربی ششم دبستاناین نمونه سـؤالات تـوسط دانـش آمـوزان پر تـلاش کـلاس هـای

« الف و ب » دبستان شاهد شهید فهمیده ی سبـزوار تهیه شده است.

برای مشاهده ی همه ی سؤالات روی دریافت فایل کلیک نمایید.

فایل PDF سـؤالات 

فایل PDF پاسخنامه 

منبع : فرزانگان شاهد