دانلود چک لیست های مربوط به پوشه ی کارپایه ششم

دانلود چک لیست های مربوط به پوشه ی کار

دانلود نمون برگ ها ی مربوط به پوشه ی کار

نمون برگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانش آموز

نمون برگ فهرست محتوای پوشه ی کار (۱)

نمون برگ فهرست محتوای پوشه ی کار (۲)

نمون برگ خود ارزیابی ماهانه ی دانش آموز

نمون برگ خود ارزیابی دو ماهه ی دانش آموز

نمون برگ بررسی ابعاد جسمانی، اجتماعی و عاطفی دانش آموز

نمون برگ ارزیابی والدین از محتوای پوشه ی کار

نمون برگ ارزیابی مدیر از محتوای پوشه ی کار

چک لیست عملکرد ریاضی پایه اول جدید

چک لیست رفتارها و اهداف مورد انتظار در منزل ( تکمیل توسط والدین ) جدید

چک لیست عملکرد تعلیمات اجتماعی ( پایه سوم ) جدید

چک لیست عملکرد قرآن و هدیه های آسمانی ( پایه سوم ) جدید

چک لیست مربوط به اهداف و انتظارات ریاضی ( پایه سوم ) جدید

محصولات مرتبط
آموزش حسابان سال سوم ریاضی فیزیک /اورجینال آموزش کلیه دروس چهارم دبستان - اورجینال آموزش کامل دروس دوم دبیرستان (ریاضی)اورجینال آموزش کامل دروس سوم دبیرستان (تجربی) اورجینال
آموزش حسابان سال سوم ریاضی فیزیک /اورجینال آموزش کلیه دروس چهارم دبستان – اورجینال آموزش کامل دروس دوم دبیرستان (ریاضی)اورجینال آموزش کامل دروس سوم دبیرستان (تجربی) اورجینال
۱۵,۰۰۰ تومان خرید آموزش حسابان سال سوم ریاضی فیزیک /اورجینال ۱۰,۰۰۰ تومان خرید آموزش کلیه دروس چهارم دبستان - اورجینال ۶۵,۰۰۰ تومان خرید آموزش کامل دروس دوم دبیرستان (ریاضی)اورجینال ۶۵,۰۰۰ تومان خرید آموزش کامل دروس سوم دبیرستان (تجربی) اورجینال
آموزش چند رسانه ای دروس کامل پیش دانشگاهی(ریاضی)اورجینال آموزش کامل دروس سوم دبستان(اورجینال ) آموزش حسابان سال سوم / رشته ریاضی فیزیک/اورجینال بورس تحصیلی رایگان از دانشگاه های معتبر خارجی
آموزش چند رسانه ای دروس کامل پیش دانشگاهی(ریاضی)اورجینال آموزش کامل دروس سوم دبستان(اورجینال ) آموزش حسابان سال سوم / رشته ریاضی فیزیک/اورجینال بورس تحصیلی رایگان از دانشگاه های معتبر خارجی
۱۶,۲۰۰ تومان خرید آموزش چند رسانه ای دروس کامل پیش دانشگاهی(ریاضی)اورجینال ۷,۰۰۰ تومان خرید آموزش کامل دروس سوم دبستان(اورجینال ) ۸,۰۰۰ تومان خرید آموزش حسابان سال سوم / رشته ریاضی فیزیک/اورجینال ۲۵,۰۰۰ تومان خرید بورس تحصیلی رایگان از دانشگاه های معتبر خارجی