1

وبلاگ-کد لوگو و بنر
درس دوازدهم هدیه های اسمانی ششم دبستان : احکام سفر - کلاس آزاد تیز هوشان

درس دوازدهم هدیه های اسمانی ششم دبستان : احکام سفر

– آیه ۱۱ سوره انعام ما را به چه چیزی سفارش می کند ؟
(ای پیامبر به مردم) بگو: در زمین سفر کنید.

۲- پیامبر درباره سفر کردن چه فر موده اند ؟
سفر کنید، تا سالم بمانید.

۳- نماز مسافر چگونه است و به آن چه می گویند ؟
مسافر باید نمازهای چهار رکعتی ظهر، عصر و عشا را دو رکعتی بخواند. به این کار شکسته خواندن نماز گفته می شود.


۴- چه مواقعی می توانیم نماز شکسته بخوانیم ؟

اگر کسی تصمیم داشته باشد به جایی برود که از محلّ سکونتش، بیش از ۲۲ کیلومتر فاصله دارد،
باید نمازش را شکسته بخواند. این در صورتی است که بخواهد کمتر از ده روز آنجا بماند؛ امّا اگر
بداند ده روز یا بیش تر در آن مکان می ماند، دیگرنمازش شکسته نیست و از همان اوّل باید نماز را کامل بخواند.

۵- کدام مسافرمی تواند روزه بگیرد و کدام مسافر نمی تواند ؟

مسافری که نمازهای چهار رکعتی را شکسته می خواند، نباید روزه بگیرد ولی مسافری که نمازش را کامل می خواند، باید در سفر هم روزه بگیرد.

۶- حکم روزه برای مسافری که پیش از ظهر یا بعد از ظهر سفر خود را آغاز کند چیست؟

اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند، روزه اش درست است و اگر پیش از ظهر مسافرت کند، روزه اش باطل می شود.

۷- اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد روزه او چگونه خواهد بود ؟

اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد. ولی اگر پیش از ظهر برسد،چنان چه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده است، باید آن روز را روزه بگیرد.

۸- حکم کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگیرد چیست ؟

کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگیرد ، باید پس از ماه مبارک رمضان قضای آن ها را بجا آورد،یعنی به تعداد روزهایی که روزه نگرفته است، روزه بگیرد.

گفت و گو کنید

خانواده ی سعید در تهران ساکن هستند.در موارد زیر، نماز سعید شکسته است یا کامل؟

– آن ها به همراه پدر و مادر خود برای زیارت امام رضا (علیه السّلام) به مشهد رفته اند و می خواهند۷ روز در آنجا بمانند. شکسته

– با خانواده ی خود، ۵ کیلومتر از شهر برای تفریح خارج شده است. کامل

– برای دیدن مادر بزرگ به اصفهان رفته اند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند . کامل