درس سیزدهم هدیه های اسمانی ششم دبستان : عید مسلمانان

۱- چه کسانی خانه ی خدا را در مکه تجدید بنا کردند ؟
دو پیامبر خدا ، حضرت ابراهیم (ع) و پسرش حضرت اسماعیل (ع)۲- مشرکان خانه ی خدا را برای چه کاری قرار دادند ؟
مشرکان مکه بت های خود را در خانه کعبه قرار دادند و هنگام طواف در برابر
آنها تعظیم می کردند.
۳- بعد از پیامبری حضرت محمد (ص) خداوند درباره ی کعبه به او چه فرمان داد ؟

خدا به او دستور داد خانه اش را از بت ها پاک کند و آن را خصوص عبادت خدا
پرستان قرار دهد .

۴- آداب زیارت خانه ی خدا چیست ؟

پیش از ورود به مکه لباس احرام پوشیده و با لباس یکسان وارد مسجد الحرام شود .

۵- چه اعمالی در حج انجام می گیرد ؟

دور خانه ۷ بار طواف می کنند و به سمت کعبه نماز می خوانند و آنگاه فاصله ی
میان دو کوه صفا و مروه را نیز ۷ بار طی می نمایند و در روزعید قربان به
فرمان خدا گوسفند قربانی می کنند.

۶- مسلمانان در روز عید فطر چه کار می کنند ؟

مسلمانان در این روز به عنوان زکات پولی به نیازمندان می دهند.

۷- عید ما مسلمانان چه زمانی است ؟

روزی است که فقیران را شاد و خوشحال کنیم.

۸- در روز عید فطر و عید قربان چه آدابی انجام می شود ؟

غسل می کنیم ، بهترین لباس های خود را می پوشیم و ۲ رکعت نماز عید می خوانیم.

۹- خانه ی خدا در … مسجد الحرام… قرار دارد.

۱۰ – در مراسم حج روز … عید قربان… گوسفندی قربانی می شود.

۱۱- پایان ماه رمضان را … عید فطر… می نامند.

 

فکر کن و بگو                                 ص ۵۵

با توجه به آنچه در درس خواندیم  ، مراسم حج چه فایده هایی دارد ؟

ما را به خدا نزدیک تر می کند و اتحاد بین مسلمانان بیشتر می شود و ما با
خلوص نیت بیشتری خدا را تسبیح می کنیم.

گفت و گو کنید                              ص ۵۵

– عید ما مسلمانان چه ویژگی مهمی دارد ؟

فقیران را شاد و خوشحال می کند و مستمندان را کمک می کند. نویسنده : پروین دشتی نژاد پور