سامانه مدیریت فرآیند آموزش های کوتاه مدت فرهنگیان (ضمن خدمت) کشور

میهن

دایان شاپ

دایان شاپ

سامانه مدیریت فرآیند آموزش های کوتاه مدت فرهنگیان (ضمن خدمت) کشور

همکاران عزیز می تواند با کلیک بر روی لینک زیر از آخرین وضعیت اطلاعات مربوط به دوره های  ضمن خدمت خود مطلع شوند .

 

                   لطفا اینجا کلیک بفرمایند