سوالات آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی استان کرمانشاه

سوالات آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی
استان کرمانشاه
(ورودی از ششم به هفتم)

Image result for ‫دانلود‬‎                                                       پاسخنامه تشریحی
Image result for ‫دانلود‬‎

تعداد سوالات 80 تا شامل :
15 سوال از قرآن و هدیه های آسمان
15سوال زبان و ادبیات فارسی
10 سوال از مطالعات اجتماعی
15 سوال از علوم تجربی
25 سوال از کتاب ریاضی ششم ابتدایی می باشد.

منبع /http://sore.blogsky.com