سوالات نمونه وتیزهوشان – تست آزمون شماره ۴ سخت کوشان

6

1

 

فایل طلایی شماره ۶

سوالات گروه قرمز ( ۳ ستاره *** )

۲۰ تست در ۳۰ دقیقه

باپاسخ های تشریحی ؛کاربردفرمول هادرحل مسئله

فرمت : " ورد " قایل ویرایش وبدون پشت زمینه سایت سخت کوشان

به همراه هدیه نوروزی : یک آزمون علمی ۸۰ سوالی وپاسخنامه 

 


دانلود – ۲۵۰۰ تومان

5

2