طرح درس های تمام کتب ششم سال ۹۵

‍ (طرح درس های تمام کتب ششم سال ۹۵🌀

 ⭕️تهیه و گرد آوری با ذکر منبع🔆
باسپاس 🌸فراوان ازاستاد سوقي 🌸

ازشهرستان اميديه✨🍃✨🍃✨🍃

Image result for ‫دانلود‬‎