فیلم تدریس بخش پذیری فصل اول ریاضی ششم

 

كليپ بخش پذیری فصل اول ریاضی ششم. تقدیم به همکاران ارجمندمان🙏🙏🙏🙏

سپاس فراوان ازاستاد محسن سوقي وگروه نسيم ازشهرستان اميديه🍃🌸🍃🌸