مجموعه طرح درس کل کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم

طرح درس مقدمه ورود هر معلمی به صحنه تدریس و آموزش است امری اگر چه لازم.اما به دلیل مشغله های زندگی و سایر مشکلات هر معلمی ممکن است به توانمندی و طرح درس ذهنی خویش ناشی از سالها تجربه اکتفا کند اما بهتر آنست که طرحهای درس مکتوب هم تهیه شود.فایل زیر که به همت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مرکز امام جعفر صادق بهبهان تهیه شده است مجموعه طرح درسهای لازم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم است.

Image result for ‫دانلود‬‎