مجموعه کاربرگ تمرین آموزشی درس فارسی پنجم

میهن

دایان شاپ

دایان شاپ

مجموعه کاربرگ تمرین آموزشی درس فارسی

مجموعه کاربرگ تمرین آموزشی درس فارسی

این کاربرگ شامل واژه نامه ها ،واژه آموزی ، نکات نگارشی ، املا و واژه آموزی و درک متن است . فعالیت های متنوع  این کاربرگ  شوق ورغبت به یادگیری را در دانش آموزان به وجود می آورد وآموخته های آنان را تثبیت می کندتا دانش آموز دریک فضای شاد وجذاب به یادگیری عمیق بپردازد.

این کاربرگ  به صورت word و به صورت باز تهیه شده است تا امکان ویرایش و تغییرات احتمالی آتی در آن وجود داشته باشد.

Image result for ‫دانلود‬‎