نمونه تجربیات مدون معلم مدرسه ابتدایی جهت ارتقا شغلی

عنوان قیمت
نمونه تجربیات مدون معلم مدرسه ابتدایی جهت ارتقا شغلی ۷,۰۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون مدرسه ابتدایی جهت ارتقا شغلی ۱۰,۰۰۰ تومان
نمونه تجربیات مدون مدیر ابتدایی جهت ارتقا شغلی ۱۰,۰۰۰ تومان
تمرین آموزشی درس نهم فارسی پنجم (نام آوران دیروز، امروز، فردا ) ۱,۰۰۰ تومان
گزارش کارورزی تمرین معلمی ۱ و ۲ / برای دانشجو معلمان ۵,۰۰۰ تومان
پاورپوینت تدریس درس هزار کلاس سوم ۲,۰۰۰ تومان
تمرین آموزشی درس فارسی درس هشتم (دفاع از میهن ) ۱,۰۰۰ تومان
بررسی اثر بخشی روش تدریس همیاری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ازدیدگاه معلمین ابتدائی شهر… ۵,۰۰۰ تومان
تمرین آموزشی درس فارسی درس ششم(سرود ملی ) ۱,۰۰۰ تومان
تمرین آموزشی درس پنجم فارسی پنجم (چنار و کدوبُن ) ۱,۰۰۰ تومان
تمرین آموزشی درس چهارم فارسی پنجم (بازرگان وپسران ) ۱,۰۰۰ تومان
تمرین آموزشی درس فارسی درس سوم (رازی و ساخت بیمارستان ) ۱,۰۰۰ تومان
تمرین آموزشی درس فارسی درس دوم (فضل خدا ) ۱,۰۰۰ تومان
تمرین آموزشی درس فارسی درس اول (تماشاخانه ) ۱,۰۰۰ تومان
آزمون علوم درس ۶ چه خبر ۱ (حس بینایی و حس شنوایی) ۱,۰۰۰ تومان
آزمون عملکردی درس پنجم علوم تجربی کلاس پنجم ۱,۰۰۰ تومان
آزمون مداد کاغذی درس ریاضی کلاس پنجم (فصل اول ) ۱,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس ۷ مطالعات اجتماعی کلاس پنجم ۲,۰۰۰ تومان
درس آزاد هشتم کلاس ششم ابتدایی فصل آداب زندگی ۲,۰۰۰ تومان
نمونه تجربیات مدون مربی پرورشی جهت ارتقا شغلی ۱۰,۰۰۰ تومان
فصل دوم پایان نامه بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت در شهر ستان ….. ۲۰,۰۰۰ تومان
نمونه درس آزاد سیزدهم فارسی کلاس ششم ۲,۰۰۰ تومان
نمونه سئوال آئین نگارش فارسی کلاس ششم خرداد ماه۱۳۹۳ +پاسخنامه ۱,۰۰۰ تومان
نمونه سئوال املای فارسی کلاس ششم ۱۳۹۳خرداد ماه + پاسخنامه ۱,۰۰۰ تومان