نمونه سئوالات متن درس نهم مطالعات ( پیشرفت های علمی مسلمانان ) پایه ششم

1

1

پرسش های متن

۱- پیامبر چه زمانی حکومت اسلامی تشکیل دادند و این حکومت اسلامی موجب چه چیزی شد ؟

پس از هجرت از مکه به مدینه حکومت اسلامی تشکیل دادند و از آن زمان به بعد دعوت به اسلام هر روز با استقبال بیش تری روبه رو شد و گسترش یافت.

۲-پس از رحلت پیامبر مسلمانان برای گسترش اسلام چه کردند ؟

پس از رحلت پیامبر(ص) مسلمانان اسلام را در خارج از شبه جزیره ی عربستان گسترش دادند و در هردوره سرزمین های زیادی از جمله ایران را به قلمرو اسلامی افزودند و بسیاری از کشورهای قدرتمند آن روز را به تصرف درآوردند.

فعالیت۱

به نقشه توجه کنید. دین اسلام در کدام قاره ها گسترش یافت؟ در هر قاره یکی دو کشور که اسلام در آ ن ها راه یافته است، نام ببرید.

با توجه به نقشه دین اسلام در قاره های آسیا ، آفریقا و اروپا گسترش یافته است.

در قاره آسیا در کشور های ایران، ترکیه ، اندونزی ، پاکستان ، تاجیکستان

در قاره آفریقا در کشور های مصر ، لیبی، الجزایر، تونس ،سودان

در قاره اورپا در کشور های بوسنی و هرزگووین ، اسپانیا ، آذربایجان گسترش یافته است.

۳-علّت پیشرفت مسلمانان چه بود ؟

مسلمانان تحت تأثیر قرآن و تعالیم دینی اسلام که به تفکر و آموختن علم اهمّیّت زیادی می داد، در زمینه های مختلف پیشرفت کردند.

۴-چند نمونه از اختراعات جزری را نام ببرید ؟

ساعت آبی، ساعت شمعی، دستگاه های خودکار برای ریختن آب و شستن دست و وضو، وسایل اندازه گیری خون، تلمبه و …

۵- جزری به چه علمی آشنایی کامل داشت ؟

علم مکانیک

۶-چرخاب در جهان به چه نامی معروف است ؟

چرخ ایرانی

فعالیت۲

در دوره اسلامی به دانشمندان، حکیم می گفتند. چون آن ها علوم مختلف را می دانستند و در
چند علم، استاد بودند. آیا می توانید با توجه به مطالب این درس چند مثال بزنید؟

خیام ، ابوریحان بیرونی ، زکریای رازی ، ابوعلی سینا

۷- در زمان گسترش دین اسلام چه پیشرفت های علمی ای بین مسلمانان پدید آمد ؟

در این دوره هنرمندان ،صنعتگران ، دانشمندان، فیلسوفان ومهندسان ،زیادی ظهور کردند و ابداعات و اختراعات زادی در همه زمینه ها پدید آوردند.

۸-مبدأ تاریخ ما مسلمانان چیست ؟

هجرت پیامبر از مکه به مدینه

۹- خط زمان چیست؟

خطّ زمان نشان می دهد که هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است.

۱۰- روی خطّ زمان نشان دهید و بگویید هریک از این افراد در چه زمانی زندگی می کرده اند؟

*ابوریحان بیرونی ۴۴۰-۳۶۲ هجری

*زکریای رازی ۳۱۳ – ۲۵۱ هجری

*خیّام ۵۱۷ – ۴۲۹ هجری

 

جدیدترین

5

7