نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی استان ایلام 1392

سوالات آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی
استان ایلام 1392
(ورودی از ششم به هفتم)
تعداد سوالات 80 تا شامل :
15 سوال از قرآن و هدیه های آسمان
15سوال زبان و ادبیات فارسی
10 سوال از مطالعات اجتماعی
15 سوال از علوم تجربی
25 سوال از کتاب ریاضی ششم ابتدایی می باشد.

 

Image result for ‫دانلود‬‎                                                       پاسخنامه تشریحی
Image result for ‫دانلود‬‎