پاورپوینت آموزشی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس ۱۹(از محیط زیست مراقبت کنیم)

تعلیمات چهارم

پاورپوینت درس نوزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی (از مجیط زیست مراقبت کنیم ) همراه با تصاویر زیبا و جذاب شامل موضوع درس و تدریس راحت جهت استفاده در برد هوشمند تهیه و تدوین شده است.

خرید

نمونه تجربیات مدون معلم مدرسه ابتدایی جهت ارتقا شغلی ۵,۰۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون مدرسه ابتدایی جهت ارتقا شغلی ۱۰,۰۰۰ تومان
نمونه تجربیات مدون مدیر ابتدایی جهت ارتقا شغلی ۱۰,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی مطالعات اجتماعی جهارم ابتدایی درس ۱۹(از محیط زیست مراقبت کنیم) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس ۲۲(روزهای مهم) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی مطالعات اجتماعی جهارم ابتدایی درس ۲۱(تقویم) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی مطالعات اجتماعی جهارم ابتدایی درس۲۰(نشانه های ملی ما) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس ۳(خرید و فروش در محله) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی درس ۲(اینجا محله ی ماست) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی مطالعات اجتماعی جهارم ابتدایی درس ۱(همسایه ی ما) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس بیست و چهارم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (خرمشهر در دامان میهن ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی درس ۹علوم تجربی پایه سوم ابتدایی ( نیرو همه جا ۱ ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت علوم تجربی درس پنجم(حرکت بدن ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت علوم تجربی درس ششم(چه خبر ۱ ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت علوم تجربی درس هفتم(چه خبر؟۲) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت علوم تجربی درس هشتم(کارها آسان می شود ۱ ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت ریاضی ششم فصل هفتم(تقریب) ۵,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس بیست و سوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (خرمشهر در چنگال دشمن ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس بیست و دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( مبارزه مردم ایران با استعمار ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( استعمار چیست؟ ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس بیستم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( مطالعه موردی ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس نوزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( همسایگان ما ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی درس ۲۲مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازی ویرانه ها ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس هجدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( دریا نعمت خداوندی ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( برنامه ریزی برای اوقات فراغت ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( ویژگی های دریاهای ایران ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی درس ۲۱مطالعات اجتماعی پایه پنجم (کشورگشایان بی رحم ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس سوم کتاب علوم پایه ششم ( کارخانه کاغذسازی ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( لباس از تولید تا مصرف ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس پانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( انواع لباس ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس ۱۱ مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (کشور های همسایه ایران ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس چهارم کتاب علوم پایه ششم ( سفر به اعماق زمین ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی درس ۲۰مطالعات اجتماعی پایه پنجم (وزیران کاردان ، شهرهای آباد) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس چهاردهم کتاب علوم پایه ششم ( از گذشته تا آینده ) ۲,۰۰۰ تومان
پاورپوینت فارسی نوشتاری کلاس پتجم ابتدایی (درس ۱۱) ۲,۰۰۰ تومان
پاورپوینت فارسی نوشتاری کلاس پتجم ابتدایی (درس ۱۰) ۲,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس سیزدهم کتاب علوم پایه ششم ( سالم بمانیم ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی درس ۱۹مطالعات اجتماعی پایه پنجم (ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس دوازدهم کتاب علوم پایه ششم ( جنگل برای کیست ؟ ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی درس ۱۸مطالعات اجتماعی پایه پنجم سفر به کربلا (۲) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس ۵ کتاب علوم پایه ششم ( زمین پویا ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی درس ۱۷مطالعات اجتماعی پایه پنجم سفر به کربلا (۱) ۳,۰۰۰ تومان
آزمون عملکردی اجتماعی پایه سوم ابتدایی فصل ۴ نیازهای خانواده ۲,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس ۶ کتاب علوم پایه ششم ( ورزش و نیرو ۱ ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس ۱۶مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (مدینه شهر پیامبر(ص) ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس ۷ کتاب علوم پایه ششم ( ورزش و نیرو ۲ ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت ریاضی ششم فصل ششم(تناسب و درصد) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزش درس یازدهم علوم پایه ششم ( شگفتی های برگ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزش درس دهم علوم پایه ششم ( خیلی کوچک ، خیلی بزرگ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزش درس نهم علوم پایه ششم ( سفر انرژی ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزش درس هشتم علوم پایه ششم ( طراحی کنیم و بسازیم ) ۳,۰۰۰ تومان
سئوالات متن درس سوم کتاب پیام های آسمانی نهم (راهنمایان الهی ) به همراه پاسخ ۲,۰۰۰ تومان
پاورپوینت ریاضی ششم فصل پنجم (اندازه گیری) ۵,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزش لغت نامه و ترجمه متن درس هفتم عربی کلاس هشتم ( ارض الله واسعه ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس ۱۵مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (بازگشت از سفر حج ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزش لغت نامه و ترجمه متن درس ششم عربی کلاس هشتم ( فی السّفر ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی درس۱۲ علوم پنجم ابتدایی(از ریشه تا برگ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی درس۱۱ علوم پنجم ابتدایی(بخوریدو بکارید) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزشی درس۱۰ علوم پنجم ابتدایی(خاک با ارزش) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس ۹ علوم پنجم ابتدایی ۳,۰۰۰ تومان
آموزش رنگ ها به انگلیسی، زبان هفتم ۳,۰۰۰ تومان
آزمون فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی ( ضرب و تقسیم ) ۲,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزش لغت نامه و ترجمه متن درس پنجم عربی کلاس نهم ( درس الرّجاء ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزش نکات دستوری درس هشتم عربی پایه نهم ( فعل ماضی استمراری ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس ۱۴مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (زندگی نواحی مختلف زمین ) ۳,۰۰۰ تومان
نمونه سئوال خرداد زبان انگلیسی پایه چهارم پیش دانشگاهی (کلیه رشته ها) ۱,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس شش زبان هفتم ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزش نکات دستوری درس هفتم عربی کلاس نهم ( ترکیب وصفی -ترکیب اضافی ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس ۱۳ مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (حرکت های زمین ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت آموزش درس اول کتاب دینی کلاس هفتم ( بینای مهربان ) ۲,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس ۱۲ مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (کشور های همسایه ایران ۲ ) ۳,۰۰۰ تومان
آزمون عملکردی نور ومشاهده ی اجسام علوم سوم ابتدایی ۱,۰۰۰ تومان
آزمون عملکردی هرکدام جای خود ۱ و۲ علوم سوم ابتدایی ۲,۰۰۰ تومان
آزمون عملکردی اجتماعی پایه سوم ابتدایی فصل مدرسه ی ما ۱,۰۰۰ تومان
کاربرگ آموزشی تمرین ضرب پایه سوم ابتدایی ۲,۰۰۰ تومان
آزمون مداد کاغذی ریاضی نوبت اول پایه سوم ۲,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس ۱۰ مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (کشور ما چگونه اداره می شود؟) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس ۹ مطالعات اجتماعی پایه پنج ابتدایی (حمل و نقل ۲ ) ۳,۰۰۰ تومان
آزمون عملکردی اجتماعی پایه سوم ابتدایی فصل خانه ی ما ۲,۰۰۰ تومان
نمونه سوال کتاب جهان بینی توحیدی اثر استاد شهید مطهری (ویژه ضمن خدمت فرهنگیان ) ۳,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس ۸ مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ۳,۰۰۰ تومان
تمرین اندازه گیری ریاضی پایه سوم ابتدایی ۲,۰۰۰ تومان
پاورپوینت تدریس نشانه ی ــــِـــــ فارسی اول ابتدایی ۲,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی (آیا ما مثل هم هستیم) ۲,۰۰۰ تومان
آزمون فارسی پایه سوم ابتدایی در س ۱ و۲ ۲,۰۰۰ تومان
تمرین آموزشی درس سوم فارسی پنجم (رازی و ساخت بیمارستان ) ۱,۵۰۰ تومان
آزمون ریاضی فصل اول پایه پنجم ابتدایی مطابق با آخرین تغییرات کتاب جدید ۱,۵۰۰ تومان
اذان ، نمونه انشای آزاد صفحه ۲۱ درس اول کتاب آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم ،دوره اول متوسطه ۱,۰۰۰ تومان
گذر رودخانه -نمونه انشای آزاد صفحه ۲۱ درس اول مهارتهای نوشتاری پایه نهم ۱,۰۰۰ تومان
انشای آزاد صفحه ۲۴ .کتاب آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم ،دوره اول متوسطه ۱,۰۰۰ تومان
نمونه سوال کتاب انسان ونیاز های زمان جلد (۱) اثر استاد شهید مطهری (ویژه ضمن خدمت فرهنگیان ) ۵,۰۰۰ تومان
انشای آزاد صفحه ۹۶آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم دبیرستان ۱,۰۰۰ تومان
بازنویسی حکایت نگاری صفحه ۱۰۷ کتاب آموزش مهارت های نوشتاری پایه نهم دوره اول متوسطه ۱,۰۰۰ تومان
آزمون مداد کاغذی درس علوم پایه سوم نیرو ۱ و۲ ۱,۵۰۰ تومان
مجموعه کاربرگ تمرین آموزشی درس فارسی ۲,۰۰۰ تومان
گزارش کارورزی تمرین معلمی ۱ و ۲ / برای دانشجو معلمان ۵,۰۰۰ تومان
پاورپوینت تدریس درس هزار کلاس سوم ۲,۰۰۰ تومان
پاورپوینت درس ۷ مطالعات اجتماعی کلاس پنجم ۳,۰۰۰ تومان
درس آزاد هشتم کلاس ششم ابتدایی فصل آداب زندگی ۲,۰۰۰ تومان
نمونه تجربیات مدون مربی پرورشی جهت ارتقا شغلی ۵,۰۰۰ تومان
فصل دوم پایان نامه بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت در شهر ستان ….. ۲۰,۰۰۰ تومان
نمونه درس آزاد سیزدهم فارسی کلاس ششم ۲,۰۰۰ تومان
نمونه سئوال آئین نگارش فارسی کلاس ششم خرداد ماه۱۳۹۳ +پاسخنامه ۱,۰۰۰ تومان
نمونه سئوال املای فارسی کلاس ششم ۱۳۹۳خرداد ماه + پاسخنامه ۱,۰۰۰ تومان