پایان نامه تجاری در منطقه تجاری چابهار

این پیایان نامه دارای حجمی بسیار زیبا متناسب با اقلیم گرم و مرطوب است .دارای فضاهای تجاری و رستوران و پارکینگ و محوطه سازی بسیار زیباست-فایل کامل اتوکد به همراه فایل 3 بعدی اسکچاپ آن موجود است.