پرسش های متن درس چهاردهم هدیه آسمانی کلاس ششم ( راز موفقیت )

پرسش های متن درس چهاردهم هدیه ( راز موفقیت )

۱– عوامل مهمی که مارا به موفقیّت می رساند چیست ؟ 

کوشش و پشتکار

۲– خداوند در قر آن درباره ی تلاش و کوشش چه فر موده است؟ 

برای انسان جز آنچه تلاش کرده(هیچ نصیب و بهره ای) نیست .

۳– تلاش و کوشش در چه صورتی موفقیت را به دنبال خواهند داشت ؟ 

در صورتی موفّقیّت را به دنبال دارند که با نظم و برنامه ریزی همراه شوند.

۴– نظم وبر نامه ریزی در کارها یعنی چه ؟ 

یعنی ابتدا فعّالیّت هایی را که لازم است برای رسیدن به هدف انجام دهیم، مشخّص کنیم و سپس هر کاری را در وقت خود انجام دهیم و ترتیب کارها رعایت شود.

۵- حضرت علی علیه السّلام درمورد نظم در کارها چه سفارشی نموده است ؟ 

شما را به رعایت نظم در انجام کارهایتان سفارش می کنم.

فکر کن و بگو 

ما انسان ها از زندگی مورچه ها چه درس های دیگری می توانیم بگیریم؟ 

می توانیم درس بگیریم که بایکدیگر اتحاد داشته باشیم برای آینده تلاش وکوشش کنیم و در انجام کار ها صبر و پایداری و حوصله داشته باشیم. 

با سپاس ویژه از : پروین دشتی نژاد پور http://teacher1384.blogfa.com/