گذر رودخانه – انشای آزاد درس اول مهارتهای نوشتاری پایه نهم

گذر رودخانه – انشای آزاد درس اول مهارتهای نوشتاری پایه نهم

گذر رودخانه - انشای آزاد درس اول مهارتهای نوشتاری پایه نهم انشای آزاد صفحه 21 .کتاب آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم ،دوره اول متوسطه

 گذر رود خانه

آیا تا الان صدای قطره های آب ،چکه چکه کردن آن روی برگ های درختان وغل خوردن آنها روی رود خانه ها شنیده اید؟ مسلما یکی دلنشین ترین لحظهاتی است که  می توان آنرا در جنگل احساس کرد .شر شر کردن رودخانه ورد شدن آب ها از بین سنگ های بزرگ و کوچک دیده اید ؟تا حالا فهمیدید که این آب های رود خانه ها از چه جایی می آید؟

Image result for ‫دانلود‬‎انشای آزاد صفحه 24 .کتاب آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم ،دوره اول متوسطه

انشای آزاد صفحه 96آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم دبیرستان

بازنویسی حکایت نگاری صفحه 107 کتاب آموزش مهارت های نوشتاری پایه نهم دوره اول متوسطه