گزارش کارورزی تمرین معلمی برای دانشجو معلمان ۱ و ۲

گزارش کارورزی تمرین معلمی ۱ و ۲

گزارش کارورزی تمرین معلمی 1 و 2   این  گزارش مربوط به گزارش  کارورزی تمرین معلمی برای دانشجو معلمان در دو فایل word تهیه شده که دانشجویان عزیز می توانند با تغییرات اندکی گزارش مربوط به کارروزی خود را در طول ترم تحصیلی کامل کنند . گزارش  شامل  (وضعیت مکان آموزشگاه وضعیت کلی ساختمان ،گزارش اجمالی از کلاس درس،روابط انسانی و عاطفی ،نقاط قوت و ضعف معلم)

Image result for ‫دانلود‬‎