شیوه ارزشیابی درس تفکر و پژوهش کلاس ششم


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /home/kelaseaz/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/kelaseaz/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

ک شیوه‏ نامه‌ی نظام ‏مند ارزشیابی باید مؤلفه‏ هایی چون تعریف، نقش و جایگاه ارزشیاب، زمان و دوره‌ی ارزشیابی، ابزار و روش‏های گردآوری اطلاعات، معیارهای قضاوت، سیستم نمره ‏گذاری و بازخورد، و نوع استفاده از نتایج ارزشیابی را روشن سازد. در این برنامه مؤلفه‏ های شیوه‏ نامه ‏ی ارزشیابی به شرح زیر تبیین می‏ شود.

http://bist.mihanstore.net/product.php?id=1737

ارزشیابی کننده: در برنامه‌ی تفکر و پژوهش نقش ارزشیاب بر عهده ‏ی معلم و دانش ‏آموزان توامان می‏باشد. خودارزشیابی در این برنامه جایگاه ویژه ‏ای دارد زیرا فراشناخت نسبت به چگونگی یادگیری خود یکی از مهم‏ترین انتظارات عملکردی برنامه است و بهترین داور در این مورد خود دانش‏ آموز است.

زمان و دوره ارزشیابی: ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی این برنامه از نوع ارزشیابی فرایندی است که به دو صورت ارزشیابی مستمر و ارزشیابی پایانی انجام می‏شود. در ارزشیابی مستمر نقش یادگیرنده وارسی عملکرد خود به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت خود و تلاش برای بهبود عملکرد آینده می باشد. نقش معلم در ارزشیابی مستمر شناسایی نقاط ضعف و قوت خود و برنامه و انجام اقدامات جبرانی برای بهبود آموزش از یک سو و تصمیم گیری در خصوص ارتقاء دانش آموز از سوی دیگر است. ارزشیابی پایانی به منظور تعیین میزان دستیابی دانش آموز به انتظارات عملکردی برنامه و تصمیم‏ گیری جهت ارتقا به پایه بالاتر انجام می‏ گیرد.

در ارزشیابی مستمر اقدامات زیر توسط دانش آموز انجام می‏گیرد:

 • انجام فعالیت کتاب کار در هر جلسه به منظور ثبت آموخته ‏های خود
 • تکمیل برگه‏ ی خودارزیابی به صورت دوره ‏ای بعد از اجرای هر چهار فعالیت
 • تکمیل برگه‏ ی خودارزیابی کلی در پایان هر نوبت

در ارزشیابی مستمر اقدامات زیر توسط معلم انجام می‏گیرد:

 • تکمیل برگه‏ ی ثبت مشاهدات یا سیاهه ‏ی رفتار در هر جلسه برای 4 الی 5 دانش‏ آموز
 • بررسی فعالیت‏های کتاب کار دانش ‏آموزان، براساس معیارهای کامل، درست و دقیق بودن فعالیت انجام شده، بعد از هر 8 جلسه
 • بررسی برگه‏ های خودارزیابی دانش‏ آموزان، براساس معیارهای کامل، درست و دقیق بودن فعالیت انجام شده، بعد از هر 8 جلسه

ارزشیابی پایانی تنها توسط معلم انجام می‏گیرد و حاصل جمع بندی نمرات مستمر دانش ‏آموزان است که با ابزارهای مختلف توسط معلم بدست آمده است.

 ابزار و روش‏های ارزشیابی: انتخاب روش‏ها و ابزار متنو ع و مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از مهمترین مسائل آموزش وپرورش، در راستای غنی شدن این بخش از فرآیند آموزش، نقشی مهم ایفا می ‏کند. در جمع‌آوری اطلاعات جهت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی این برنامه از دو نوع ابزار استفاده م ی‏شود”

1-      برگه ‏ی ثبت مشاهدات یا سیاهه‏ ی رفتار که توسط معلم برای هر جلسه تکمیل می ‏شود؛

2-      کتاب کار که نقش پوشه‏ کار دانش ‏آموز را از ابتدا تا انتهای سال تحصیلی ایفا می‏کند.

 • دانش ‏آموزان نتایج ارزیابی از کار خود را در برگه ‏ی خود ارزیابی در کتاب کار ثبت می‏ کنند.
 • فعالیت‏های انجام شده در کتاب کار دانش ‏آموز، در دوره‏ های زمانی پیش‏ بینی شده، توسط معلم و دانش ‏آموز بررسی و ارزش گذاری می‏شود.
 • آموزگاران نتایج بررسی کتاب کار دانش ‏آموز را در دفتر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به ثبت می ‏رسانند.

سیستم نمره ‏گذاری: سیستم نمره ‏گذاری این برنامه تابع نظام کلی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه ششم یعنی سیستم 20 نمره ‏ای می‏باشد. در هر نیمسال تحصیلی 10 نمره به ارزشیابی مستمر که براساس برگه‏ های ثبت مشاهدات انجام می‏گیرد، و 10 نمره به ارزشیابی براساس بررسی کتاب کار اختصاص می‏یابد؛ از 10 نمره‌ی بررسی کتاب کار، 5 نمره به صحت عملکرد دانش ‏آموز در انجام خودارزیابی‏ ها و 5 نمره به صحت و دقت در انجام فعالیت‏های کتاب کار اختصاص می‏ یابد.

نکات حائز اهمیت این است که :

 • خودارزیابی در نمره‏ دانش ‏آموز تاثیری ندارد. این امر در نگاه اول ممکن است موجب بی ‏اهمیت جلوه نمودن خودارزیابی و نتایج آن تلقی شود. اما با توجه به نقش خودارزیابی در ارتقا شناخت دانش ‏آموز نسبت به خود و بهبود توانایی فراشناخت او خودارزیابی در این برنامه جایگاه ویژه ‏ای می ‏یابد.
 • در استفاده از برگه‏ های خودارزیابی دانش‏آموزان و نمراتی که توسط معلم داده می‏شود کامل، درست و دقیق انجام دادن خودارزیابی‏ ها ملاک و معیار بررسی است.
 • هنگام بررسی برگه‏ های خودارزیابی‏ دانش ‏آموزان ممکن است معلم پی ببرد که دانش‏آ موز توانایی‏های خود را کمتر یا بیشتر از حد واقعی ارزیابی کرده است، در این صورت پیشنهاد می‏شود هنگام بررسی خودارزیابی ‏ها گفت ‏و گویی مختصر با دانش ‏آموز مورد نظر انجام شود. در این گفت ‏وگو بر سر معیارهای قضاوت در مورد خود برای رسیدن به صحت و دقت توافق می‏ شود.

منبع:راهنمای معلم درس تفکر و پزوهش-نگاشت سوم

http://bist.mihanstore.net/product.php?id=1737

مطلب پیشنهادی

دانلود بخش اول و دوم فیلم آقکند کلاس ششم

فیلم آقکند- بخش اول        http://bist.mihanstore.net/product.php?id=1737   فیلم آقکند- بخش دوم             منبع :سکوی ششم محصولات مرتبط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *