2

روش تدریس توضیح و تحلیل مطالب فارسی ششم ۹۵

درسنامه فارسی ششم با توجه عدم تغییر کلی در دروس لذا این جزوه برای سال ۹۵ هم قابل استفاده هست و این کار شامل روش تدریس توضیح و تحلیل مطالب فارسی ششم می باشد.💢
باسپاس ازاستادمحسن سوفی ازشهرستان امیدیه✨🌸🍃🌸

Image result for ‫دانلود‬‎

1

وبلاگ-کد لوگو و بنر