پاورپوینت درس 15مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (بازگشت از سفر حج )

پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ( بازگشت از سفر حج) برای استفاده در کلاس…

پاورپوینت درس ۱۲ مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (کشور های همسایه ایران ۲ )

پاورپوینت  آموزشی درس 12 مطالعات پایه پنجم ابتدایی کشورهای ترکمنستان  و پاکستان  دراسلایدرهای زیبا برای نمایش…

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پایه پنج ابتدایی (حمل و نقل 2 )

این پاورپوینت زیبا و مستند با توجه به متن و فعالیتهای درس 9 مطالعات اجتماعی کلاس…

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

این پاورپوینت زیبا و مستند با توجه به متن و فعالیتهای درس 8 مطالعات اجتماعی کلاس…

پيك هفته دوم آبان ماه كلاس پنجم- آبان ماه1395

پيك كلاس پنجم- هفته دوم آبان ماه 1395 با سپاس از  معلم طراح آموزشگاه نشاط  شهرستان…