1

وبلاگ-کد لوگو و بنر
هدیه آسمانی | کلاس آزاد تیز هوشان | Page 2

Category: هدیه آسمانی

درس دوازدهم هدیه های اسمانی ششم دبستان : احکام سفر

– آیه 11 سوره انعام ما را به چه چیزی سفارش می کند ؟
(ای پيامبر به مردم) بگو: در زمين سفر کنيد.

2- پیامبر درباره سفر کردن چه فر موده اند ؟
سفر کنيد، تا سالم بمانيد.

3- نماز مسافر چگونه است و به آن چه می گویند ؟
مسافر بايد نمازهای چهار رکعتی ظهر، عصر و عشا را دو رکعتی بخواند. به اين کار شکسته خواندن نماز گفته می شود.


4- چه مواقعی می توانیم نماز شکسته بخوانیم ؟

اگر کسی تصميم داشته باشد به جايی برود که از محلّ سکونتش، بيش از ۲۲ کيلومتر فاصله دارد،
بايد نمازش را شکسته بخواند. اين در صورتی است که بخواهد کمتر از ده روز آنجا بماند؛ امّا اگر
بداند ده روز يا بيش تر در آن مکان می ماند، ديگرنمازش شکسته نيست و از همان اوّل بايد نماز را کامل بخواند.

5- کدام مسافرمی تواند روزه بگیرد و کدام مسافر نمی تواند ؟

مسافری که نمازهای چهار رکعتی را شکسته می خواند، نبايد روزه بگيرد ولی مسافری که نمازش را کامل می خواند، بايد در سفر هم روزه بگيرد.

6- حکم روزه برای مسافری که پیش از ظهر یا بعد از ظهر سفر خود را آغاز کند چیست؟

اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند، روزه اش درست است و اگر پيش از ظهر مسافرت کند، روزه اش باطل می شود.

7- اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد روزه او چگونه خواهد بود ؟

اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد، نمی تواند آن روز را روزه بگيرد. ولی اگر پيش از ظهر برسد،چنان چه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده است، بايد آن روز را روزه بگيرد.

8- حکم کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگيرد چیست ؟

کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگيرد ، بايد پس از ماه مبارک رمضان قضای آن ها را بجا آورد،يعنی به تعداد روزهايی که روزه نگرفته است، روزه بگيرد.

گفت و گو کنید

خانواده ی سعيد در تهران ساکن هستند.در موارد زير، نماز سعيد شکسته است يا کامل؟

– آن ها به همراه پدر و مادر خود برای زيارت امام رضا (عليه السّلام) به مشهد رفته اند و می خواهند7 روز در آنجا بمانند. شکسته

– با خانواده ی خود، ۵ کيلومتر از شهر برای تفريح خارج شده است. کامل

– برای ديدن مادر بزرگ به اصفهان رفته اند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند . کامل

 

درس سیزدهم هدیه های اسمانی ششم دبستان : عید مسلمانان

1- چه کسانی خانه ی خدا را در مکه تجدید بنا کردند ؟
دو پیامبر خدا ، حضرت ابراهیم (ع) و پسرش حضرت اسماعیل (ع)2- مشرکان خانه ی خدا را برای چه کاری قرار دادند ؟
مشرکان مکه بت های خود را در خانه کعبه قرار دادند و هنگام طواف در برابر
آنها تعظیم می کردند.
3- بعد از پیامبری حضرت محمد (ص) خداوند درباره ی کعبه به او چه فرمان داد ؟

خدا به او دستور داد خانه اش را از بت ها پاک کند و آن را خصوص عبادت خدا
پرستان قرار دهد .

4- آداب زیارت خانه ی خدا چیست ؟

پیش از ورود به مکه لباس احرام پوشیده و با لباس یکسان وارد مسجد الحرام شود .

5- چه اعمالی در حج انجام می گیرد ؟

دور خانه 7 بار طواف می کنند و به سمت کعبه نماز می خوانند و آنگاه فاصله ی
میان دو کوه صفا و مروه را نیز 7 بار طی می نمایند و در روزعید قربان به
فرمان خدا گوسفند قربانی می کنند.

6- مسلمانان در روز عید فطر چه کار می کنند ؟

مسلمانان در این روز به عنوان زکات پولی به نیازمندان می دهند.

7- عید ما مسلمانان چه زمانی است ؟

روزی است که فقیران را شاد و خوشحال کنیم.

8- در روز عید فطر و عید قربان چه آدابی انجام می شود ؟

غسل می کنیم ، بهترین لباس های خود را می پوشیم و 2 رکعت نماز عید می خوانیم.

9- خانه ی خدا در … مسجد الحرام… قرار دارد.

10 – در مراسم حج روز … عید قربان… گوسفندی قربانی می شود.

11- پایان ماه رمضان را … عید فطر… می نامند.

 

فکر کن و بگو                                 ص 55

با توجه به آنچه در درس خواندیم  ، مراسم حج چه فایده هایی دارد ؟

ما را به خدا نزدیک تر می کند و اتحاد بین مسلمانان بیشتر می شود و ما با
خلوص نیت بیشتری خدا را تسبیح می کنیم.

گفت و گو کنید                              ص 55

– عید ما مسلمانان چه ویژگی مهمی دارد ؟

فقیران را شاد و خوشحال می کند و مستمندان را کمک می کند. نویسنده : پروین دشتی نژاد پور

پرسش های متن درس چهاردهم هدیه آسمانی کلاس ششم ( راز موفقیت )

پرسش های متن درس چهاردهم هدیه ( راز موفقیت )

1– عوامل مهمی که مارا به موفقیّت می رساند چیست ؟ 

کوشش و پشتکار

2– خداوند در قر آن درباره ی تلاش و کوشش چه فر موده است؟ 

برای انسان جز آنچه تلاش کرده(هيچ نصيب و بهره ای) نيست .

3– تلاش و کوشش در چه صورتی موفقیت را به دنبال خواهند داشت ؟ 

در صورتی موفّقيّت را به دنبال دارند که با نظم و برنامه ريزی همراه شوند.

4– نظم وبر نامه ریزی در کارها یعنی چه ؟ 

يعنی ابتدا فعّاليّت هايی را که لازم است برای رسيدن به هدف انجام دهيم، مشخّص کنيم و سپس هر کاری را در وقت خود انجام دهيم و ترتيب کارها رعايت شود.

5- حضرت علی عليه السّلام درمورد نظم در کارها چه سفارشی نموده است ؟ 

شما را به رعايت نظم در انجام کارهايتان سفارش می کنم.

فکر کن و بگو 

ما انسان ها از زندگی مورچه ها چه درس های ديگری می توانيم بگيريم؟ 

می توانیم درس بگیریم که بایکدیگر اتحاد داشته باشیم برای آینده تلاش وکوشش کنیم و در انجام کار ها صبر و پایداری و حوصله داشته باشیم. 

با سپاس ویژه از : پروین دشتی نژاد پور http://teacher1384.blogfa.com/

درس هجدهم مطالعات ششم دبستان :دریا ، نعمت خداوندی

– آیه 97 سوره ی انعام به کدام نعمت خداوندی اشاره می کند ؟

دریا – و خداوند دریا را برای استفاده ی شما قرار داد.

2- چرا به منطقه ی خلیج فارس « انبار نفت جهان » می گویند ؟

زیرا منابع نفت و گاز در این منطقه بسیار زیاد است.
← ادامه نوشته

پرسشهای متن درس یازدهم هدیه های آسمانی ششم دبستان : پاداش بزرگ

1- احکام محرم و نامحرم را از چه زمانی باید انجام داد ؟
پس از رسيدن به سن تکليف و بلوغ

2- برای رعایت حکم محرم و نامحرم چه باید کرد ؟
مردان نبايد به زنان نامحرم نگاه کنند و زنان هم نبايد بدون حجاب در برابرمردان نامحرم ظاهر شوند.

3- چه کسانی به ما محرم و چه کسانی به ما نامحرم هستند؟
پدر، مادر، خواهر، برادر ، پدر بزرگ ، مادر بزرگ ، بچّه های برادر و خواهر ، عمو، عمه، دايی و خاله به ما محرم هستند و همسر برادر و خواهر و دایی و خاله و عمو وعمه و فرزندان آن ها به ما نامحرم هستند . 4- حجاب، همانند……….. يکی از ………..است و رعايت آن انسان را ……….می رساند.

نماز – واجبات دين – به بهشت

5- حجاب برای دختران چگونه است ؟

دختر خانم ها بايد موی سر و تمام بدن خود را از نامحرم بپوشانيد، امّا پوشاندن صورت ودست ها تا مچ واجب نيست. هم چنين پوشيدن هر گونه لباسی که توجّه نامحرم را جلب کند، حرام است.
کامل کنید

در جدول زير چه کسانی نسبت به مريم و حميد محرم و چه کسانی نامحرم اند. در خانه های خالی بنويسيد.
نسبت به مریم -دایی (محرم ) ، پسر عمو (نامحرم ) ، شوهر خواهر (نامحرم )، عمو (محرم ) ،پسر خاله (نا محرم ) ،پسر برادر (محرم ) ، شوهر عمه (نامحرم )

 

نسبت به حمید – دختر عمو (نامحرم ) ،خاله (محرم ) ،دختر دایی (نامحرم ) ،دختر خواهر (محرم ) ،زن عمو ( نا محرم ) ، دختر برادر (محرم ) ،زن برادر ( نا محرم )
گفت و گو کنید 

سعيده تازه به سن تکليف رسيده است. با جدا کردن موارد صحيح از غلط به او کمک کنيد تا احکام خود را به درستی ياد بگيرد:
– او بدون جوراب به خانه ی شوهر عمّه ی خود می رود. اشتباه
– عمويش به خانه ی آن ها آمده است و او بدون روسری از او پذيرايی می کند. صحیح 

– در حضور نامحرم وضو می گيرد. اشتباه