2

Tag: اذان ، نمونه انشای آزاد صفحه 21 درس اول کتاب آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم ،دوره اول متوسطه

اذان ، نمونه انشای آزاد صفحه ۲۱ درس اول کتاب آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم ،دوره اول متوسطه

اذان ، نمونه انشای آزاد صفحه 21 درس اول کتاب آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم ،دوره اول متوسطهنمونه انشای آزاد صفحه ۲۱  درس اول کتاب آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم ،دوره اول متوسطه

اذان

اذان یکی از زیباترین کلماتی است که در سایه ارتباط با وازه ها ی معنوی چون “نماز”و”دعا”تقدس و بار معنایی زیادی در بین  اذهان مردمانی دارد که سپاس و سر تعظیم فرود آوردن در مقابل خالق گیتی، اوج آرزو وتمایل آن هاست . اذان اجازه و اذنی است برای آمادگی و  اقامه ی نماز: آن لحظات معنوی که انسانها به زیبا ترین و پاکترین وجه با پروردگار خوش سخن گفته ، به راز و نیاز می پردازند تا فراموش نکنند این احسن الخالقین یعنی انسان  را وظیفه ای شایسته بر دوش است تا آن لحظه ای که رستگار شود.

اذان شعار توحید و رستگاری مسلمانان و بشارتی برای آنهایی است که  برای شکر گذاری از رحمت ومهربانی ………….

 

Image result for ‫دانلود‬‎

عنوان قیمت
اذان ، نمونه انشای آزاد صفحه ۲۱ درس اول کتاب آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم ،دوره اول متوسطه ۱,۰۰۰ تومان
گذر رودخانه -نمونه انشای آزاد صفحه ۲۱ درس اول مهارتهای نوشتاری پایه نهم ۱,۰۰۰ تومان
انشای آزاد صفحه ۲۴ .کتاب آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم ،دوره اول متوسطه ۱,۰۰۰ تومان
انشای آزاد صفحه ۹۶آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم دبیرستان ۱,۰۰۰ تومان
بازنویسی حکایت نگاری صفحه ۱۰۷ کتاب آموزش مهارت های نوشتاری پایه نهم دوره اول متوسطه ۱,۰۰۰ تومان