Tag: انشای آزاد صفحه 96آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم دبیرستان

انشای آزاد صفحه 96آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم دبیرستان

تصویر نویسی

انشای آزاد صفحه 96آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم دبیرستان

درختی را با ویژگی های زیر تصور کنید و متنی درباره آن بنویسید

*پا در هواست           *ریشه هایش در ابر فرو رفته است

*شاخه هایش روی زمین گسترده شده است            

ابرهای زیبا و پرباران در آسمان بی انتها و وسیع خداوندی با جنبش و تکاپوی فراتر از نسیم، در حال حرکت به یکدیگر برخورد می نمایند و داشته های خویش را که همان قطرات زلال و زیبای باران باشد   ……………………………………………………

Image result for ‫دانلود‬‎