بایگانی برچسب: انشای آزاد صفحه 96آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم دبیرستان

انشای آزاد صفحه 96آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم دبیرستان

تصویر نویسی انشای آزاد صفحه 96آموزش مهارتهای نوشتاری پایه نهم دبیرستان درختی را با ویژگی های زیر تصور کنید و متنی درباره آن بنویسید *پا در هواست           *ریشه هایش در ابر فرو رفته است *شاخه هایش روی زمین گسترده شده است             ابرهای زیبا و پرباران در آسمان بی انتها و وسیع خداوندی با جنبش و تکاپوی فراتر از نسیم، …

توضیحات بیشتر »