بایگانی برچسب: انواع قید

انواع قید در فارسی کلاس ششم

اقسام قیدازلحاظ معنی وکارکردویرایش ۱. زمان: امروز، در آن هنگام . ۲. مکان: این جا، آنجا…. ۳. مقدار: یک کیلو، بسیار، کم، زیاد… ۴. حالت: آهسته، گریان، نالان…. ۵. منفی: هرگز، اصلا، هیچ، نه… ۶. استثنا: مگر، جز، وگرنه، غیر…. ۷. تأکید: آری، بی گمان، بلکه، راستی، ناچار، هرآینه، بی چون و چرا…. ۸. کیفیت: خوب، به آرامی…. ۹. استفهام: …

توضیحات بیشتر »