بایگانی برچسب: درس دهم کلاس ششم: رنج هایی کشیده ام که مپرس

معنی و حل تمرینهای درس دهم کلاس ششم: رنج هایی کشیده ام که مپرس

درس آزاد هشتم کلاس ششم ابتدایی فصل آداب زندگی در کتاب فارسی پایه ششم برای شناخت بیشتر دانش آموزان از آداب زندگی و موقعیت بومی و محلی خویش ، دو درس آزاد هشتم و سیزدهم پیش بینی شده است که دانش آموزان  با سرفصل قرار دادن نمونه درس های ارائه شده قبلی  در کتاب و الگوبرداری از آنها لازم است …

توضیحات بیشتر »