بایگانی برچسب: درس دوازدهم هدیه های اسمانی ششم دبستان : احکام سفر

درس دوازدهم هدیه های اسمانی ششم دبستان : احکام سفر

– آیه 11 سوره انعام ما را به چه چیزی سفارش می کند ؟ (ای پيامبر به مردم) بگو: در زمين سفر کنيد. 2- پیامبر درباره سفر کردن چه فر موده اند ؟ سفر کنيد، تا سالم بمانيد. 3- نماز مسافر چگونه است و به آن چه می گویند ؟ مسافر بايد نمازهای چهار رکعتی ظهر، عصر و عشا را …

توضیحات بیشتر »