Tag: درس علوم پایه سوم

آزمون مداد کاغذی درس علوم پایه سوم نیرو 1 و2

آزمون مداد کاغذی درس علوم پایه سوم نیرو 1 و2

آزمون مداد کاغذی درس علوم پایه سوم نیرو 1 و2

این آزمون  شامل دو درس نیرو 1 ونیرو 2 درسهای 9 و 10 توسط یکی از همکاران مجرب مقطع ابتدایی به بهترین وجه تهیه شده است تا والدین دانش آموزان و معلمان به فراخور نیاز خود از آن بهره مند شوند . لذا در تهیه این آزمون سعی گردیده است ضمن رعایت تمام استاندارهای چهارگانه طراحی سئوال ، جنبه بصری و زیبا شناسی آن نیز مورد توجه قرار گردد به طوریکه دانش آموزان در هنگام پاسخگویی به سئوالات آزمون ، به دلیل رعایت دقت و ظرافت به کار رفته در این آزمون مداد کاغذی ، از سردرگمی و استرس کمتری برخوردار باشند.

این آزمون به صورت word و به صورت باز تهیه شده است تا امکان ویرایش و تغییرات احتمالی آتی در آن وجود داشته باشد.

Image result for ‫دانلود‬‎