بایگانی برچسب: درس فارسی ششم ، معنی درس فارسی ششم ،

معنی درس درس یازدهم : عطّار و جلا الدّین محمّد ششم ابتدایی

درس یازدهم : عطّار و جلا الدّین محمّد خود ارزیابی 1-عطّار نیشابوری ، کدام کتاب خود را به جلال الدّین محمّد ، معروف به مولوی ، هدیه داد ؟ اسرار نامه2-چرا دیدار پدر محمّد با افراد مختلف برای او جالب بود ؟ چون افرادی که به دیدار پدر محمّد می آمدند همگی از ادیبان، دانشمندان و فرهیختگان بودند . 3-محمّد …

توضیحات بیشتر »