بایگانی برچسب: درس فارسی پنجم

مجموعه کاربرگ تمرین آموزشی درس فارسی پنجم

مجموعه کاربرگ تمرین آموزشی درس فارسی این کاربرگ شامل واژه نامه ها ،واژه آموزی ، نکات نگارشی ، املا و واژه آموزی و درک متن است . فعالیت های متنوع  این کاربرگ  شوق ورغبت به یادگیری را در دانش آموزان به وجود می آورد وآموخته های آنان را تثبیت می کندتا دانش آموز دریک فضای شاد وجذاب به یادگیری عمیق …

توضیحات بیشتر »