بایگانی برچسب: فرمول های کاربردی ونکته های برجسته وکلیدی فصل6ریاضی ششم (احجام )

فرمول های کاربردی ونکته های برجسته وکلیدی فصل6ریاضی ششم (احجام )

    کلیدهای جادویی ونکته های طلایی سخت کوشان     فرمول های کاربردی ونکته های برجسته وکلیدی فصل6ریاضی ششم (احجام ) فرمول های مربوط به محاسبه حجم ومساحت کل وجانبی چندوجهی ها ؛ هرم ؛ منشور ؛ مخروط ؛ کره ؛ استوانه و….. **  شامل 19 کلیدحادویی بسیارمهم درحل مسئله و 21 نکته ی طلایی موثردرتست زنی  **   روی تصویرزیرکلیک کنید                               …

توضیحات بیشتر »