Tag: چک لیست ،نمونه چک لیست ،دانلود نمونه چک لیست ،چک لیست تفکرو پژوهش ،تفکر و پژوهش کلاس ششم،تفکر و پژوهش پایه ششم،چک لیست تفکر وپژوهش

بانک چک لیست های درس اجتماعی کلاس ششم

 

فایل ورد کلیه چک لیست های اهداف درس اجتماعی پایه ششم

دارای قابلیت تغییر در اهداف ، حذف لوگو ، اضافه کردن اسامی فراگیران و …

جدیدترین

دانلود – 2000 تومان

نمونه چک لیست درس تفکر و پژوهش کلاس ششم ابتدایی

برگه‏ ی پیشنهادی ثبت مشاهدات(چک لیست)

ردیف

                                 مقیاس                                  عملکرد

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیازمند تلاش

1

هنگام مشاهده‏ ی فیلم، شنیدن داستان، صحبت دیگران، توجه می‏ کند.

2

سؤال‏ هایی می‏پرسد که پاسخ آن در فعالیت‏هایی که انجام شده نمی‏ باشد.

3

به نظر دیگران با تامل می نگرد و با پرسش مناسب، دیگران را به توضیح نظرات خود تشویق می‏کند.

4

آداب گفت و گو را در اجتماع پژوهشی کلاس رعایت می‏کند.

5

برای توضیح ایده ‏ها و تصمیم‏ های خود از زبان صحیح و دقیق استفاده می ‏کند.

6

در مباحثات نظراتش غیرتکراری است و سیر تکاملی دارد.

7

برای تبیین نظر خود استدلال می‏کند. توانایی دفاع منطقی از نظر خود را دارد.

8

تفاوت‌ها، شباهت‏ها و روابط بین پدیده ‏ها، وقایع، یا اجزای آن‏ها را شناسایی و بیان می ‏کند.

9

با بررسی مسئله، راه‏های یافتن پاسخ سؤال را تشخیص میدهد.

10

برای حل مساله به روش‏های مختلف اطلاعات جمع‏ آوری می‏کند.

11

از عملکرد عجولانه و بدون فکر پرهیز می‏کند.

12

تحمل شنیدن نظر دیگران را دارد و در صورت لزوم نظر خود را اصلاح می‏کند.

13

در برخورد با پدیده‏ ها و مسائل زود قضاوت نمی‏کند.

14

به هنگام نقد، قضاوت و ارزشابی از معیار مناسب استفاده می‏کند.

15

قادر به توضیح احساسات و تجربیات، و ارزیابی خود در مواجهه با یک موقعیت یادگیری است.