http://bist.mihanstore.net/product.php?id=1737

برای دانلود آزمون ها و پاسخنامه تشریحی استان های مختلف روی ادامه مطلب کلیک کنید.

 1. آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان (تیزهوشان) و نمونه دولتی – استان تهران پاسخنامه تشریحی
 2. آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان (تیزهوشان) و نمونه دولتی – استان البرز و قزوین
 3. آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان (تیزهوشان) و نمونه دولتی – استان کرمان
 4. آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان (تیزهوشان) و نمونه دولتی – استان هرمزگان
 5. آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان (تیزهوشان) و نمونه دولتی – استان های آذربایجان شرقی و غربیپاسخنامه تشریحی
 6. آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان (تیزهوشان) و نمونه دولتی – استان های سمنان، مازندران و شهرستان های استان تهران – پاسخنامه تشریحی
 7. آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان (تیزهوشان) و نمونه دولتی – استان یزد
 8. آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان (تیزهوشان) و نمونه دولتی – استان فارس
 9. آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان (تیزهوشان) و نمونه دولتی – استان گلستان
 10. آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان (تیزهوشان) و نمونه دولتی – استان کهکیلویه و بویر احمد – پاسخنامه تشریحی
 11. آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان (تیزهوشان) و نمونه دولتی – استان چهار محال و بختیاری – پاسخنامه تشریحی