روش تدریس ریاضی پایه ششم به چه صورت است؟


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /home/kelaseaz/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/kelaseaz/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

سری اول

http://bist.mihanstore.net/product.php?id=1737

1-روش تدریس ریاضی پایه ششم به چه صورت است؟

در آموزش هر درس این فرایند پیشنهاد می شود:

1)با فعالیتهای دست ورزی که دانش آموز در  منزل انجام می دهد.مفهوم برای دانش آموز معنی دار می شود.این فعالیت را معلم می تواند خودش با تجربه آموزشی که دارد و  یا فعالیتهایی که در اختیار قرار می گیرد انجام دهد.

2) فعالیت مربوط به کتاب را دانش آموزان  به صورت گروهی یا انفرادی(بسته به جمعیت کلاس) انجام می دهند و  معلم جمع بندی می کند.

3)با انجام کار در کلاس هم معلم دانش آموز  را از نظر درک ارزیابی کرده و و هم دانش آموز خود را ارزیابی می کند.

4)با انجام تمرین در منزل تثبیت یادگیری در دانش آموز به وجود می آید.با دادن فعالیتهای دست ورزی دیگر از دانش آموز بخواهید آن مفهوم را بسازد.

در راهبردهای حل مسئله با توضیح معلم دانش آموز همراه با معلم راهبرد را درک کرده و در مسائل از آن استفاده می کند.

2)ساختار کتاب پایه ششم به چه صورت است؟

3)ارزشیابی کتاب پایه ششم به چه صورت است؟

ارزشیابی کتاب پایه ششم به صورت کمی است.

4)آیا حتماٌ فصول کتاب باید به ترتیب تدریس شود ؟یا اینکه می توان فصل اول را با توجه به مشکل بودن آن را بعد از چند فصل دیگر تدریس کرد؟

فصل اول کتاب فصل مشکلی نیست چون دانش آموز تمامی این مفاهیم را یاد گرفته است در اینجا نوع نگاه به مفهوم تغییر کرده یعنی دانش آموز  همان دانسته های خود را از منظر دیگر می بیند.چون فصلها در امتداد یکدیگر هستند بنابر این نمی توان ترتیب آموزشی را تغییر داد.

5)چرادرتصویرعنوانی ونیزفعالیت هاازکشور مصر نام برده شده است؟

تصویر تاریخی برای دانش آموزان جذاب است وقدیمی ترین مقالات در موردکسر وعددمخلوط درمنابع مربوط به مصر باستان یافت شد دانشمندان ایرانی مانند خوارزمی این مفاهیم را به کار بردند و در حل مسائل از آن استفاده کردند.

6)با توجه به اینکه در پایه پنجم واحد کسر ها برای دانش آموزان معرفی شده بود.چرا در کتاب ششم بعضی جاها واحد داده نشده است؟

چون دانش آموزان در سال های گذ شته با کسر ومفاهیم آن آشنا شده اند وباید بتوانند با توجه به مخرج کسر واحد را تشخیص دهند.

7)آیا می توانید راجع به واحد بیشتر توضیح دهید.

واحد نوعی قرار داد است که ما بسته به نوع پدیده انجام می دهیم به عنوان نمونه اگر یازده مثلث به هم پیوسته داشته باشیم و بخواهیم    را روی آن نشان دهیم می توانیم چهار مثلث را به شیوه های متفاوت یک واحد در نظر بگیریم پس دو دسته چهارتایی از مثلثها و یک سه تایی از مثلث ها می شود.یا در صفحه اول فصل دوم تنوع واحدها را می بینید که بسته به نوع اتخاب واحد عدد مربوطه را می نویسیم.

8)با توجه به اینکه دانش آموزان در پایه پنجم عملیات های کسر وعددمخلوط را خوانده اند چرا کتاب تاکید روی گسترده نویسی ونمایش روی محوراعداد وهمچنین نمایش تصویری کسر وعدد مخلوط دارد؟

گسترده نویسی عددی قدرت استدلال عددی را در دانش آموز رشد مید هد و حتی ابزار مناسبی در محاسبات ذهنی می باشد.نمایش عدد روی محور اعداد به درک دانش آموز به عدد به عنوان طول کمک می کند.نمایش تصویری درک تصویری دانش آموز را نسبت به مفاهیم تغییر می دهد.

9)چرا در کتاب ابتدا سوال ها و فعالیت های دشوار مطرح شده وسپس فعالیت هابا چالش کمتر بیان شده است؟

رویکرد آموزشی حل مسئله و فعالیت محور است.در بعضی از فعالیتها چون آموزش در راستای دانسته های قبلی معلم است تصور همکاران این است که چالش کمتری مواجه است اما چون نگاه جدید به بعضی از فعالیتها  وجود دارد همکاران تصورشان بر این است که چالش زا ست.

10) تقسیم کسر بر کسر روی شکل را چگونه توضیح دهیم؟

ابتدا با فعالیت دست ورزی دانش آموز فرایند عملیات داده شده را در منزل انجام می دهد. در کلاس مفهوم تقسیم را به صورت  کلامی بیان می نماییم  تا دانش آموز درک نماید که دنبال چه چیزی است سپس کلام آنها را به صورت تصویری نمایش می دهیم سپس از دانش آموز می خواهیم فعالیت تقسیم را به صورت دست ورزی و به صورت تصویری در منزل انجام دهند

11)اگرنقاط وسط دو تا از اضلاع یک مثلث را به هم وصل کنیم چه رابطه ای بین این پاره خط وضلع سوم مثلث وجود دارد؟

این پاره خط موازی ضلع سوم مثلث است وهمچنین نصف آن نیز می باشد(متناسب هستند)

12)آیا کسر همان نسبت است ؟

خیر ،کسر نمادی است برای نشان دادن نسبت ها ،نسبت ها را می توان جابه جا کرد مثلاٌ1به 3یا 3به 1ولی کسر را نمی توان جابه جا کرد.فقط وقتی می توان کسر را نسبت دانست که جنس دو کمیت یکی باشد.مانند:45دقیقه چه کسری از یک ساعت است یا نسبت 45 دقیقه به یک ساعت مثل 3به 4 است.

نسبت ماشین به چرخ که 1به 4است را نمی توان کسر در نظر گرفت.

13)چگونه دوران 90درجه را برای پرچم نسبت به یک نقطه نمایش دهیم ؟

ابتدا دانش آموز باید بتواند زاویه 90 درجه را در جهت های مختلف ببیند سپس از دانش آموز بخواهیم یک خط را به اندازه 90 در جه در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخاند آنگاه خطوط مختلف را و خطوط شکسته به هم متصل را به اندازه 90 در جه بچر خواند سپس  از انتهای پرچم به نقطه وصل می کنیم با توجه به شعاع فرضی بین انتهای پرچم ونقطه در جهت عقربه های ساعت به اندازه 90 درجه کمان می زنیم (فرضی)تا نقطه ی ابتدای پرچم به دست آید برای نقطه ی انتهای پرچم ونیز نوک پارچه پرچم چنین عمل می کنیم.

منبع مطلب :http://amouzeshriazi.i

http://bist.mihanstore.net/product.php?id=1737

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت آموزش درس هفتم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (طلای سیاه )

پاورپوینت آموزش درس هفتم  ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (طلای سیاه ) ، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *