پورپوزال بررسی اثر بخشی روش تدریس همیاری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی اثر بخشی روش تدریس همیاری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ازدیدگاه معلمین ابتدائی شهر…

 

پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است.

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان و دانش آموزان مقطع ابتدایی سال تحصیلی 95-1394 در شهر ….. تدریس می کنند را تشکیل می دهد که شامل ….. معلم (….. معلم مرد و ….. معلم زن) و ….. دانش آموز (…… دانش آموز پسر …… دانش آموز دختر) را در بر می گیرد. از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان ….. نفر از معلمان ابتدائی و …… نفر از دانش آموزان به عنوان حجم نمونه انتخاب خواهند شد. در مرحله بعد پرسشنامه میزان استفاده معلمان از روش های نوین تدریس و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در بین معلمان توزیع و جمع آوری و تحلیل می شود .

                                                       Image result for ‫دانلود‬‎

مطلب پیشنهادی

کتاب لغات Fast Vocab مهرداد زنگیه وندی

  کتاب لغات Fast Vocab شامل لغات دورۀ دبیرستان و لغات کتاب های 504 واژه، واژگان ضروری تافل Essential Words …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *