بایگانی برچسب: ارزشیابی تفکر و پژوهش ،پایه ششم

شیوه ارزشیابی درس تفکر و پژوهش کلاس ششم

ک شیوه‏ نامه‌ی نظام ‏مند ارزشیابی باید مؤلفه‏ هایی چون تعریف، نقش و جایگاه ارزشیاب، زمان و دوره‌ی ارزشیابی، ابزار و روش‏های گردآوری اطلاعات، معیارهای قضاوت، سیستم نمره ‏گذاری و بازخورد، و نوع استفاده از نتایج ارزشیابی را روشن سازد. در این برنامه مؤلفه‏ های شیوه‏ نامه ‏ی ارزشیابی به شرح زیر تبیین می‏ شود. ارزشیابی کننده: در برنامه‌ی تفکر …

توضیحات بیشتر »