بایگانی برچسب: انیمیشن های ابتدایی – پایه ششم – ریاضی

انیمیشن های ابتدایی – پایه ششم – ریاضی

انیمیشن ها تقسیم کسر اعداد اعشاری مضرب مشترک کسر اعشاری گنجایش اعشار صعودی و نزولی مقداری از کسر اعشار روی محور مضرب اعداد زاویه کسر به اعشار کسر و عدد مخلط اعداد اعشاری کسر مساوی احتمال مخلوط به کسر تفریق کسر کسر و شکل کسرها … ضرب و تقسیم کسر متمم و مکمل (1) محاسبه حجم ضرب اعشاری محور اعداد …

توضیحات بیشتر »