بایگانی برچسب: درس آزاد ، آموزش تدوین درس آزاد

چگونه یک درس آزاد بنویسیم ؟

برای تدوین  «درس آزاد » می توان به دو روش زیر عمل نمود : الف : روش بارش مغزی (یورش فکری)                                                  ب : روش قضاوت عملکرد

توضیحات بیشتر »