بایگانی برچسب: درس نهم هدیه ( آداب زندگی )

سئوالات متن درس نهم هدیه آسمانی کلاس ششم ( آداب زندگی )

درس نهم هدیه ( آداب زندگی ) پرسش های متن 1- بخشی از آدابی که پيامبر در ارتباط خود با ديگران رعايت می کرد را بنویسید. در سلام کردن بر آن ها پيشی می گرفت. هميشه لبخند بر لب داشت در کنار مردم می نشست و برای خود جای مخصوصی نداشت. خوش رو و خوش اخلاق بود به سخنان دیگران …

توضیحات بیشتر »