بایگانی برچسب: درس هجدهم مطالعات ششم دبستان :دریا ، نعمت خداوندی

درس هجدهم مطالعات ششم دبستان :دریا ، نعمت خداوندی

– آیه 97 سوره ی انعام به کدام نعمت خداوندی اشاره می کند ؟ دریا – و خداوند دریا را برای استفاده ی شما قرار داد. 2- چرا به منطقه ی خلیج فارس « انبار نفت جهان » می گویند ؟ زیرا منابع نفت و گاز در این منطقه بسیار زیاد است. 3- نفت و گاز در خلیج فارس از …

توضیحات بیشتر »

درس هجدهم مطالعات ششم دبستان :دریا ، نعمت خداوندی

– آیه 97 سوره ی انعام به کدام نعمت خداوندی اشاره می کند ؟ دریا – و خداوند دریا را برای استفاده ی شما قرار داد. 2- چرا به منطقه ی خلیج فارس « انبار نفت جهان » می گویند ؟ زیرا منابع نفت و گاز در این منطقه بسیار زیاد است.

توضیحات بیشتر »