بایگانی برچسب: علوم کلاس ششم

نیروهای وارد بر هواپیمای در حال پرواز -علوم کلاس ششم

نیروهای واردشده برهواپیمای درحال پرواز بر هواپیما در هنگام پرواز چهار نیرو وارد می شود. چهار نیروی آیرودینامیک وارد بر هواپیما فقط زمانی با هم برابرند که هواپیما در تعادل باشد و پروازی Straight & Level و غیر شتاب دار داشته باشد. چهار نیروی آیرودینامیک وارد بر هواپیما عبارتند از: Lift Gravity or Weight Thrust Drag این نیروها دو به دو با هم …

توضیحات بیشتر »