بایگانی برچسب: هدیه های آسمانی ششم

پرسشهای متن درس یازدهم هدیه های آسمانی ششم دبستان : پاداش بزرگ

1- احکام محرم و نامحرم را از چه زمانی باید انجام داد ؟ پس از رسيدن به سن تکليف و بلوغ 2- برای رعایت حکم محرم و نامحرم چه باید کرد ؟ مردان نبايد به زنان نامحرم نگاه کنند و زنان هم نبايد بدون حجاب در برابرمردان نامحرم ظاهر شوند. 3- چه کسانی به ما محرم و چه کسانی به …

توضیحات بیشتر »